A data de 18/11/2021 es proclamen oficialment els resultats de les eleccions realitzades en data 16/11/2021 i els candidats electes. S’estableix un termini d’al.legacions al respecte fins dia 24/11/2021 a les 14:00h.