INFORMACIÓ ETIQUETATGE NUTRICIONAL I LLISTAT D’INGREDIENTS ACTUALITZAT

INFORMACIÓ ETIQUETATGE NUTRICIONAL I LLISTAT D’INGREDIENTS ACTUALITZAT: En data 08/08 s’ha publicat al diari oficial de la Unió Europea el reglament delegat que completa les disposicions i normes relatives a la indicació i denominació d’ingredients – Reglamento Delegado (UE) 2023/1606. Per part de la comissió encara NO s’ha publicat document amb orientacions respecte a la […]