Volver a Intranet

Nova situació 2023 de Vi de la Terra Mallorca

Benvolgut/da membre de Vi de la Terra Mallorca,

Com a presidenta del Consell Regulador de Vi de la Terra Mallorca tinc el plaer de dirigir-vos aquest
escrit amb l’objectiu d’informar-vos sobre les diferents actuacions aprovades per unanimitat pel Ple
del nostre Consell Regulador i que us afecten, d’acord amb els termes establerts al Decret 49/2004
de la CAIB.


En primer lloc, comunicar-vos la sol·licitud per part del Consell Regulador de Vi de la Terra a
l’entitat nacional d’acreditació “ENAC” l’autorització oficial que ens permetrà dur a terme les
tasques de certificació de qualitat de tots els vins elaborats sota la marca de qualitat Vi de la Terra
Mallorca.


Com tots sabeu, aquesta tasca certificadora s’ha dut a terme durant aquests darrers anys amb
“caràcter provisional “per part dels serveis tècnics adscrits a la Denominació D’Origen Pla i Llevant i
a la Denominació D’Origen Binissalem. Així es va preveure a l’ordre del conseller de Medi Ambient
,Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2016 per la qual es creà el Consell Regulador de Vi de la
Terra Mallorca.


Més de sis anys després de la creació de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca,
l’actual Consell Regulador ha volgut donar una passa més i ha apostat de manera ferma i valenta
per la consolidació de la nostra marca VI DE LA TERRA MALLORCA. A partir del mes d’agost, si no hi
ha res de nou, comptarem amb els serveis propis de certificació de qualitat dels nostres vins, amb
una estructura de personal tècnic pròpia així com estrenarem, si tot va bé, una nova seu a Santa
Maria on desitja’m que tots us hi trobeu com a casa.


Aquest procés no ha estat fàcil, ja que la creació de les nostres pròpies estructures ha suposat tant
un esforç econòmic com humà per part de tots/es els/les implicats/des. És important remarcar que
la transició s’ha aconseguit sense haver d’augmentar les quotes d’inscripció a la nostra IGP, uns dels
objectius prioritaris a l’hora de dissenyar la nova estratègia de futur.


Pel que fa als cellers, confirmar-vos que esperem que a partir del mes d’agost, el Consell Regulador
de Vi de la Terra Mallorca certificarà la qualitat de tots els vins elaborats sota la nostra marca de
qualitat. Per això comptarem amb l’equip tècnic que ja coneixeu de l’anterior etapa, quan hem
compartit personal amb la DO Pla i Llevant, i que ara s’ha volgut afegir al projecte de Vi de la Terra
en la seva totalitat.


Totes les mesures adoptades pel Ple del Consell Regulador tenen com a objectiu avançar cap a una
IGP Vi de la Terra Mallorca cada vegada més cohesionada i forta. Totes les passes sumen per
aquesta gran família del vi, on 73 bodegues i més de 270 viticultors inscrits espitja’m de valent pel
futur de la marca Mallorca.

Aviat us convocarem a una reunió on podreu conèixer de primera mà tots els detalls que us afecten
de les noves mesures acordades.