Volver a Intranet

PUNT 1 – INFORMACIÓ ETIQUETATGE NUTRICIONAL I LLISTAT D’INGREDIENTS

Normativa que entra en vigor en data 08/12/2023. Tots els vins etiquetats a partir d’aquesta data hauran de dur, com a informació obligatòria, la informació nutricional (kcal) i el llistat d’ingredients.

Respecte la informació nutricional, les kcal hauran d’aparèixer a la etiqueta igual que qualsevol informació obligatòria. La resta d’informació nutricional així com el llistat d’ingredients es podrà mostrar mitjançant una etiqueta electrònica (codi QR), el qual haurà d’anar adreçat a una pàgina web, o apartat de la pàgina web del celler en qüestió, únicament dedicada a aquesta informació. Aquesta informació NO podrà anar compartida amb altra informació promocional del vi.

La comissió europea està elaborant un reglament delegat, el qual està previst la publicació al juliol de 2023, amb el detall complet de què i com haurà de sortir a l’etiquetatge tota aquesta informació.

Aquest reglament exposarà els elements que s’hauran d’incloure al llistat d’ingredients, i previsiblement, normes també relatives a la indicació i designació a l’etiquetatge, amb un model de “preguntas y respuestas” amb l’objectiu de mostrar una orientació concreta de com aplicar aquesta normativa.

La normativa concreta que empara aquesta norma és la següent:

 • Reglamento UE 2021/2017 del Parlamento Europeo y del consejo (apartat 32)
 • La información nutricional  – articulo 9, apartado 1, letra I). del reglamento UE 1169/2011
 • La lista de ingredientes – articulo 9, apartado 1, letra B) del reglamento UE 1169/2011

L’apartat 32 del reglament 2021/2017 anuncia les dues excepcions que permeteixen que no tota aquesta información nutricional o d’ingredients hagi d’anar a l’etiqueta física:

 • La información nutricional indicada en el envase o en una etiqueta sujeta a este podría limitarse al valor energético, que podrá expresarse mediante el símbolo E de energía. La información nutricional completa se facilitará por un medio electrónico indicado en el envase o en una etiqueta sujeta a este. Dicha información NO deberá exhibirse junto con otra información con fines comerciales o de comercialización y no se recopilarán ni se seguirán los datos de los usuarios.
 • La lista de ingredientes podrá facilitarse por un medio electrónico indicado en el envase o en una etiqueta sujeta a este, con los siguientes requisitos:
 • No se recopilarán ni se seguirán los datos de los usuarios.
 • La lista de ingredientes NO deberá exhibirse junto con otra información con fines comerciales o de comercialización.
 • La indicación de las menciones a que se refiere el articulo 9, apartado 1, letra c) del reglamento UE 1169/2011 (ingredientes o coadyuvantes que causen alergias o intolerancias) figurará directamente en el envase o en una etiqueta sujeta a este.

Aquestes dues informacions, al ser-hi indicacions obligatòries, hauran de complir les normes d’etiquetatge comunes d’indicacions obligatòries:

 • (reglamento UE 1169/2011 , artículos 13 y 15, el cual regula la presentación de las menciones obligatorias y los requisitos lingüísticos.
 • Reglamento delegado UE 2019/33, articulo 40 (las indicaciones obligatorias deberán aparecer en el mismo campo visual del envase, de tal manera que sean simultáneamente legibles sin tener que girar el envase, en caracteres indelebles y se distinguirán claramente del texto o dibujos adyacentes) – ( el tamaño de las letras deberá ser igual o superior a 1,2 mm independientemente del formato de caracteres utilizado).

Independentment a lo anterior mencionat, la comissió europea està en procés de elaboració i tramitació d’un reglament delegat sobre ingredients el qual donarà detall del què i com s’haurà d’etiquetar al respecte (previsiblement es publicarà al juliol 2023)

Respecte aquest reglament delegat, s’han pogut filtrar una sèrie de punts principals a tenir en compte ja:

 • La paraula Raïm es podrà fer ús independentment de si l’elaborador ha utilitzat raïm fresc o most de raïm.
 • La sacarosa, el most de raïm concentrat i el most de raïm concentrat rectificat, si s’utilitzen, s’hauran d’etiquetar. El terme “most de raïm concentrat” es pot utilitzar per designar tant el most de raïm concentrat com el most de raïm concentrat rectificat.
 • El “licor de tiraje” i el “licor de expedición”, hauran d’etiqueta-se. No serà obligatori un llistat exhaustiu dels seus components.
 • Els additius utilitzats a la producció de productes vitivinícoles i els Auxiliars tecnològics que puguin donar al·lèrgies o intoleràncies també s’hauran d’etiquetar.
 • Els reguladors de l’acidesa i els estabilitzants, el text permet la presentació d’un llistat exhaustiu dels additius de les categories que puguin estar al producte final. Hauran d’aparèixer a l’etiqueta l’expressió “contiene” seguida d’una llista exhaustiva de totes les substàncies alternatives possibles, junt amb “y/o” Quan almenys una d’aquestes sigui present al producte final.
 • Els additius utilitzats com gases d’envasat (diòxid de carbó, argón i nitrògen) podran etiquetar-se com “embotellado en atmosfera protectora” o sota l’expressió “el embotellado puede producirse en una atmósfera protectora”.
 • En relació al revestiment d’alumini als vins escumosos, continuarà estant reservat a aquesta categoria. El text permetria als elaboradors que no utilitzin alumini per raons operatives, com l’estalvi de despesa, disminució de residus o la millora de la comercialització sempre que el tancament continuï evitant l’apertura involuntària. Encara així, els estats membres ho podrien fer obligatori, prohibir o limitar el revestiment d’alumini als productes vitícoles provistos d’una DO o IGP que hagin estat produïts al seu territori, a través de la introducció de condicions més estrictes que les mencionades al reglament delegat mitjançant corresponent plec de condicions dels productes vitivinícoles.

PUNT 2 – REFORMA EUROPEA DE LA REGULACIÓ D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA FACILITADA AL CONSUMIDOR

La comissió europea te com objectiu realitzar una reforma sobre la regulació de la informació alimentaria facilitada al consumidor (no hi ha un termini per iniciar-la).

Amb el govern actual (hauran eleccions europees al maig de 2024), la idea és modificar els acords arribats respecte l’etiquetatge nutricional i llistat d’ingredients al sector del vi (punt 1 d’aquest document), ja que no se sent satisfet, i incloure a les begudes alcohòliques (vi inclòs) a un possible sistema de qualificació nutricional obligatori a l’etiquetatge frontal harmonitzat a nivell europeu – tipo Nutriscore- així com incloure l’obligatorietat de que als envasos apareguin advertències sanitàries (tipo el tabac).

Les organitzacions sectorials han mostrat a la comissió la necessitat de complir amb els pactes acordats fins ara al sector del vi i deixar-lo fora d’aquesta obligació una vegada donat compliment a l’etiquetatge nutricional i llistat d’ingredients.

El tema de les advertències sanitàries està en procés de debat.

En matèria de salut, a nivell europeu, les competències son compartides entre la comissió europea i els estats membres, existint el risc de que cada estat opti per la seva pròpia via, tal com ha fet Irlanda amb la creació de la seva pròpia llei de salut pública en matèria d’alcohol.