BLOG

Vi de la Terra Mallorca estudia les característiques dels sòls que defineixen la identitat dels vins que s’elaboren a l’illa

L’investigador i professor de la UIB, Jaume Vadell lidera el projecte, que s’emmarca dins el procés de creació d’una futura DO Mallorca

Vi de la Terra Mallorca ha iniciat un estudi tècnic per conèixer les característiques del sòl on creixen les vinyes que estan acollides a aquesta Indicació Geogràfica Protegida. L’objectiu és determinar de quina manera els diferents tipus de sòl condicionen la vinya tant des del punt de vista dels ceps com, també, la qualitat del raïm i del vi.

L’estudi permetrà identificar els elements ambientals comuns que donen identitat als vins que s’elaboren a Mallorca. S’ha encarregat a l’investigador i professor de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Vadell, expert en la caracterització i cartografia de sòls. La informació que s’obtengui serà de vital importancia dins el procés de creació d’una futura DO Mallorca. El tipus de sòl, juntament amb el clima i el maneig de la terra són elements fonamentals a l’hora de definir les singularitats i la qualitat del raïm i dels vins.

Les tasques de prospecció varen començar el passat abril i la previsió es que acabin al juliol, abans que comenci la verema. Jaume Vadell ja ha visitat les vinyes de les zones de Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca, Alcúdia…on s’han obert escandalls (clots, sèquies…) de més d’un metre de profunditat per poder estudiar els estrats de la terra. “Aquests clots tenen una fondària suficient com per veure totes les capes del sòl que poden afectar les arrels”, explica Vadell “excavam aproximàdament fins a un metre i mig, sempre i quan la roca no estigui més amunt”. La campanya s’estendrà pràcticament a tota l’illa de Mallorca, on hi ha vinyes acollides a la IGP Vi de la Terra Mallorca.

L’estudi es fa des d’una perspectiva àmplia: s’analitzen des dels processos de formació fins a les característiques que condicionen el creixement dels cultius que hi ha al damunt. “Cada varietat té unes terres on pot desenvolupar millor el seu potencial. I les diferents tipologies de sòl que trobam dins Vi de la Terra Mallorca permet fer una diversitat de vins molt interessant”, afirma. Un exemple paradigmàtic és el del premsal blanc i el del callet. El premsal blanc és una varietat que té major necessitat d’aigua per poder desenvolupar bé les qualitats del fruit i això requereix d’unes terres amb una capacitat de retenció d’aigua elevada. En canvi, el callet desenvolupa el màxim del seu potencial a sòls més ajustats, on la disponibilitat d’aigua ha de ser suficient però sense excedents.

“Aquest estudi és molt important no només per l’objectiu final de crear una DO Mallorca, sinó també per crear coneixement de les nostres terres vitícoles” explica Magdalena Mesquida, presidenta de Vi de la Terra Mallorca. “Qualsevol zona vitícola de prestigi del món cuida molt la seva terra i té el coneixement per adaptar-ne les elaboracions. És una aposta per la qualitat”.

Jaume Vadell Adrover

És professor titular del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència en els estudis d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i en Biologia.

A més de la tasca docent a la UIB ha participat en cursos de divulgació d’aspectes mediambientals de l’agricultura i, especialment, sobre agricultura ecològica.

A nivell d’investigació treballa en la caracterització i cartografia de sòls i en la gestió agrària del sòl des de diferents perspectives: maneig del sòl en agricultura ecològica; ús de llots de depuradora en agricultura; ús de compost de la fracció orgànica de recollida municipal (FORM) i reg amb aigües residuals depurades.

Comparte este enlace

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Twitter

Acceso Para Bodegas